Jak leczy się PTSD (zespół stresu pourazowego)?

lip 1, 2022 | Psychoterapia

Leczenie PTSD, można podzielić na dwa główne czynniki, zabiegi terapeutyczne i leczenie lekami, farmakoterapię.

Celem leczenia PTSD są przede wszytskim, takie rzeczy jak:

  • Zmniejszenie objawów;
  • Zapobiegaj powikłaniom;
  • Poprawia wydajności w szkole/pracy;
  • Poprawa relacji społecznych i rodzinnych;
  • Leczenie powiązanych zaburzeń (takie jak depresja i alkoholizm).

Leczenie terapeutyczne

Profilaktyka i wczesna interwencja

Niewielkie korzyści stwierdzono we wczesnym dostępie do terapii poznawczo-behawioralnej, a także w przypadku niektórych leków, takich jak propranolol.

Interwencje psychoterapeutyczne

Wiele form psychoterapii stosowano w problemach związanych z traumą, takich jak PTSD. Podstawowe poradnictwo jest wspólne dla wielu metod leczenia PTSD i obejmuje nauczanie (psychoedukację) oraz zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa i wsparcia.

Najskuteczniejsze psychoterapie obejmują terapię poznawczo-behawioralną, warianty terapii ekspozycyjnej, warianty terapii poznawczej, odczulanie i ponowne przetwarzanie ruchu gałek ocznych ( EMDR ) oraz kombinacje tych terapii.

British Journal of Psychiatry zalecił EMDR lub terapię poznawczo-behawioralną specyficznądla traumy jako leczenie pierwszego wyboru dla ofiar traumy.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) próbuje zmienić wzorce myślenia i/lub zachowania, które przyczyniają się do i utrwalają negatywne emocje ofiary traumy,, a tym samym zmieniają sposób, w jaki się ona czuje i zachowuje. Pacjenci uczą się rozpoznawać myśli, które wywołują w nich lęk lub niepokój, i zastępować je mniej kłopotliwymi myślami. Jednym z celów jest zrozumienie, w jaki sposób pewne myśli o traumie prowadzą do stresu i pogarszają objawy.

Odczulanie i ponowne przetwarzanie ruchu gałek ocznych (EMDR)

Ruch gałek ocznych, odczulanie i ponowne przetwarzanie (EMDR) to szczególnie ukierunkowane leczenie PTSD. W oparciu o dowody z kontrolowanych badań Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Departament Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych i Departament Obrony umieściły EMDR w najwyższej kategorii skuteczności leczenia i wsparcia badawczego w leczeniu uraz. Kilka organów międzynarodowych sformułowało podobne zalecenia. Niektórzy badacze nie wierzą już, że ruchy gałek ocznych przyczyniają się do powrotu do zdrowia, ale zamiast tego sugerują, że przeglądanie i angażowanie się we wspomnienia traumy, przetwarzanie procesów poznawczych i ćwiczenie umiejętności radzenia sobie są psychoterapeutycznie skutecznymi elementami procedury EMDR.

Terapia ekspozycji

Terapia ekspozycji polega na pomaganiu osobom, które przeżyły traumę, w ponownym przeżywaniu kłopotliwych wspomnień związanych z traumą, aby ułatwić przyzwyczajenie i skuteczne przetwarzanie emocjonalne pamięci traumy. Większość programów terapii ekspozycji obejmuje zarówno wyimaginowaną konfrontację z traumatycznymi wspomnieniami, jak i prawdziwą ekspozycję na przypomnienia traumy.

Inne Psychoterapie

Inne podejścia, zwłaszcza obejmujące wsparcie społeczne, również mogą być ważne. Otwarte badanie psychoterapii interpersonalnej wykazało wysoką częstość złagodzenia objawów PTSD bez użycia ekspozycji.

Farmakoterapia

Niektóre leki wykazały korzyści w zapobieganiu PTSD lub zmniejszeniu częstości występowania, ponieważ zostały podane w pobliżu traumatycznego zdarzenia. W terapiach lekowych stosuje się substancje czynne ukierunkowane na regulację układu hormonalnego, neuroprzekaźników oraz niektóre białka.

Artykuły o podobnej tematyce: