Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatny serwis rządowy udostępniany online, którego celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do informacji o ich zdrowiu oraz umożliwienie im zarządzania nim. Dostęp do IKP jest możliwy po uprzednim założeniu profilu zaufanego lub zalogowaniu się za pomocą bankowości elektronicznej.

Funkcjonalności IKP:

 • Prezentacja e-recept: Użytkownik ma możliwość wglądu do listy wszystkich wystawionych mu e-recept, w tym do ich statusu, a także pobrania kodu QR niezbędnego do realizacji recepty w aptece.
 • Udostępnianie e-skierowań: Pacjent ma dostęp do informacji o wszystkich wystawionych mu e-skierowaniach na badania diagnostyczne i zabiegi medyczne, obejmujących m.in. datę wystawienia, nazwę badania/zabiegu, placówkę medyczną oraz kod QR.
 • Dostęp do historii choroby: Użytkownik może przeglądać historię swoich wizyt lekarskich, wypisów ze szpitala, wyników badań laboratoryjnych i innych dokumentów medycznych zgromadzonych w systemie.
 • Rejestracja na e-wizyty: W wybranych województwach istnieje możliwość zarejestrowania się na e-wizytę do lekarza POZ lub specjalisty.
 • Modyfikacja danych adresowych: Pacjent ma możliwość samodzielnej zmiany swoich danych adresowych w systemie eWUŚ.
 • Powiadomienia o terminach badań: Użytkownik może otrzymywać powiadomienia SMS o nadchodzących terminach zaplanowanych badań i zabiegów.
 • Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym: Pacjent ma dostęp do informacji o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym o jego rodzaju i dacie ważności.

Korzyści z korzystania z IKP:

 • Ułatwiony dostęp do informacji o zdrowiu: Wszystkie kluczowe informacje o stanie zdrowia pacjenta są dostępne w jednym miejscu.
 • Oszczędność czasu: Możliwość załatwienia wielu spraw medycznych online, bez konieczności osobistej wizyty w placówce medycznej.
 • Wygodne zarządzanie zdrowiem: Użytkownik może samodzielnie kontrolować terminy badań i zabiegów,
 • Lepsza organizacja leczenia: Zwiększenie pewności, że pacjent nie przegapi terminu badania lub zabiegu.
 • Wzrost świadomości zdrowotnej: Ułatwienie monitorowania stanu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Procedura założenia IKP:

Warunkiem koniecznym do założenia IKP jest posiadanie profilu zaufanego, który można utworzyć online za pomocą bankowości elektronicznej lub w jednym z wyznaczonych punktów potwierdzających.

wpisy zawierające temat: "Internetowe Konto Pacjenta"