Kręgozmyk ? to przemieszczenie kręgu względem sąsiednich kręgów w osi pionowej, strzałkowej, lub poprzecznej, doprowadzające do zablokowania ruchu w dwu lub kilku...